Ahşap pelet, karbondioksit emisyonuna sebep olan fosil yakıtların aksine, küresel ısınmayı önleme konusunda iki kat daha fazla pozitif etkiye sahiptir.

Ahşap Pelet / Biokütle

Yüksek enerji maliyetleri ve küresel ısınma, dünyadaki en önemli sorunlardandır. Buna karşın yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi için yeni teknolojiler geliştirilmiş ve varolan metotlar çeşitlendirilmiştir. Hidroelektrik, biokütle, biyogaz, biyolojik yakıt, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve jeotermal enerji gelecekte yenilenebilir enerji sağlamak için en önemli kaynaklar olacaktır. Avrupa Birliği, bu konudaki politikası çerçevesinde bioyakıtın hem ısıtma hem de elektrik sektöründeki pazar payının geliştirilmesini desteklemektedir.

Ahşap pelet temiz, karbondioksit üretmeyen, kullanışlı ve yüksek verimli bir yakıt türüdür. Herhangi bir yapışkan veya katkı maddesi kullanılmadan, yüksek basınç altında sıkıştırılan talaş ve odun yongasından üretilir. Ahşap pelet, karbondioksit emisyonuna sebep olan fosil yakıtların aksine, küresel ısınmayı önleme konusunda iki kat daha fazla pozitif etkiye sahiptir. Ekolojik bir ürün olan ahşap pelet silindir biçiminde ve çapı genellikle 6-10 mm arasında, boyu ise 10-30 mm arasında değişmektedir.

Enerji Kaynağı Olarak Biokütle

Orman atıkları, ahşap toz ve talaşları ile üretimden çıkan masif ahşap artıkların değerlendirilmesi bu kapsamda yenilenebilir enerji kaynakları çevriminde yer almaktadır. Bu noktada en mükemmel örnek, ısı ve elektrik enerjisi üretimi için yüksek kaliteli pelet üretimi teknolojisidir. Ahşap pelet, ısıtma sistemlerinde merkezi kazanlarda kullanılabildiği gibi ahşap pelet sobalarında ve şöminelerinde de kullanılmaktadır.

Kompostlaştırmada Ahşap Pelet

Ahşap pelet, bir yakıt türü ve enerji kaynağı olmasının dışında, yemek atıklarının kompostlaştırılması işleminde de kullanılır. Kompostlaştırma işlemine ahşap eklenmesinin üç ana sebebi vardır. Yemek atıklarının içerisindeki suyu emmek, komposta yapı kazandırmak ve biyolojik işlem sürecinde karbon ile azotun oranını istenilen seviyeye getirmek. Kompostlaştırma işleminde yemek atıklarına % 10 oranında ahşap pelet eklenir.