Geri dönüştürülebilir malzemelerin, özelliklerine göre üretilmiş atık kapları ile toplanması geri dönüşüm miktarının ve atık kalitesinin artmasını sağlar.

Geri Dönüşüm Kapları ve Konteynerleri

Geri dönüştürülebilir atık malzemelerin, çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile tekrar imalat süreçlerine kazandırılması doğal kaynakların verimli kullanılması ve doğanın korunması açısından son derece önemlidir. Farklı atık grupları (kağıt, metal, cam, plastik, yemek ve bahçe atıkları gibi) kaynağında ayrıştırılarak kendi özelliklerine ve toplama miktarlarına göre üretilmiş kaplarla toplanmalıdır. Atık gruplarının özelliklerine göre geliştirilmiş atık kapları ile toplanması, geri dönüşüm miktarının ve atık kalitesinin artmasını sağlar.

Geri dönüştürülebilir atık malzemelerin, çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile tekrar imalat süreçlerine kazandırılması doğal kaynakların verimli kullanılması ve doğanın korunması açısından son derece önemlidir. Farklı atık grupları (kağıt, metal, cam, plastik, yemek ve bahçe atıkları gibi) kaynağında ayrıştırılarak kendi özelliklerine ve toplama miktarlarına göre üretilmiş kaplarla toplanmalıdır. Atık gruplarının özelliklerine göre geliştirilmiş atık kapları ile toplanması, geri dönüşüm miktarının ve atık kalitesinin artmasını sağlar.

Karışık Kuru Atık Toplama Yöntemi

Karışık kuru atık toplama yöntemi, ambalaj atığı dediğimiz cam, plastik, kağıt/karton ve metal gibi ana atık gruplarının veya onların alt gruplarının herhangi bir ayrıştırmaya tabi tutulmadan tek bir atık toplama kabı ile toplanmasıdır. Bu toplama yöntemi (kapı kapı veya ev ev toplama yapılan yerleşkelerde) kaynağında ayrıştırarak toplama yöntemine tercih edilebilir. Bazı araştırmalar karışık kuru atık toplama yöntemi ile daha yüksek verim alındığını göstermiştir.

Buradaki en önemli konu atıkların bu kaplara temiz şeklide konmasıdır. Şişe ve kutuların içerisinde kalan malzemeler boşaltılmalı ve tercihen su ile çalkalanmalıdır. Toplanan atıkların temiz olması geri dönüşümü kolaylaştırır ve maliyetleri düşürür.

Kaynağında Ayrıştırarak Toplama Yöntemi

Bu yöntemde ana atık grupları veya onların alt grupları ayrı ayrı toplama kaplarına atılır. Örneğin metal grubunda, alüminyum içecek kutuları ile konserve kutuları aynı kapta toplanabileceği gibi ayrı ayrı kaplarda da toplanabilir. Ancak ana atık grupları birbirleriyle karıştırılmaz. Kaynağında ayrıştırarak toplama yönteminde farklı şekil ve büyüklüklerdeki atık kapları kullanılabilir. Bu atık kaplarının seçimi kurulacak olan toplama sisteminin tasarımına bağlıdır.

Kaynağında ayrıştırarak toplama yönteminde atıkların mümkün olduğu kadar sıkıştırılarak toplanması önemlidir. Bu sayede küresel ısınmaya sebebiyet veren gazların salınımı ve toplama maliyetlerinin düşürülmesi sağlanmış olur.

Geri Dönüşüm Kapları Nelerdir


  • Atık kumbaraları
  • Karışık kuru atık kapları
  • Yeraltı çöp konteynerleri
  • 2 Tekerlekli çöp konteynerleri
  • 4 Tekerlekli çöp konteynerleri
  • Yemek atığı kapları
  • Bitkisel atık yağ kapları
  • Bahçe tipi kompostlaştırma bidonları