Organik atıkların geri dönüştürülmesiyle, hem çevre kirliliğini önlemiş hem de toprağa bitkiler için gerekli olan besin elementlerini geri vermiş oluruz.

Organik Atıkların Geri Dönüştürülmesi

Doğal kaynakların tükenmemesi için, doğadaki en temel kural olan madde akışı döngüsünün, dengeli bir şekilde işletilmesi gerekmektedir. Bu amaca yönelik olarak gerek sanayi atıklarının, gerekse tarımsal ve evsel atıkların yeniden değerlendirilmesi için kullanılacak yöntemlerden birisi, organik atıklardan kompost üretilmesidir.

Toprakların sürekli işlenmesi, gübrelenmesi ve sulanmasıyla bozulan fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapılarını düzeltmek, üretkenliklerinin devamlılığını sağlamak, organik maddenin toprakta sürekli bulunmasına bağlıdır. Topraklardan çeşitli nedenlerle uzaklaştırılan organik madde mutlaka tekrar topraklara döndürülmelidir.

Kompost yapımında her türlü organik atık, bitkisel (sebze, meyve, yemek, ekmek vb. atıklar) ve hayvansal atıklar, endüstriyel gıda atıkları ve evsel atıksu arıtma çamurları, tek tek veya karışım olarak kompostlaştırılabilir.

Organik atıkların geri dönüştürülmesiyle, hem çevre kirliliğini önlemek açısından doğaya katkıda bulunmuş, hem de toprağa bitkiler için son derece gerekli olan besin elementlerini geri vermiş oluruz.

Kompostlaştırma Nedir?

Kompostlaştırma, mikroorganizma adı verilen ve çoğunluğu gözle görülmeyen canlıların, ortamın oksijenini kullanarak organik atık içerisindeki organik maddeleri biyokimyasal yollarla ayrıştırmasıdır.

Toprakların ıslahına yönelik olarak kullanılabilecek alternatif organik madde kaynaklarından birisi de komposttur. Kompost, toprak ve üzerinde yetiştirilecek ürün bakımından, kullanılabilecek en sağlıklı ve besin elementi yönünden en zengin olanaklardan birisidir.

Kompost Nedir?

Kompost, organik atıkların ayrışması sonucu toprak benzeri bir maddeye dönüşmesi olarak tanımlanabilir. Kompostun ekolojik sistemde, toprağın verimliliğini sürekli kılan çok önemli bir görevi vardır.

Kompostun başlıca özelliği, kimyasal gübreler gibi bitkilerin büyümesi için gerekli olan bileşiklerin toprağa ilavesine yönelik olmayıp, topraktaki humus miktarını takviye etmek suretiyle bitkilerin yetiştiği ortamın ıslahını sağlamaktır.

Organik Atıklar Nelerdir ?

Yemek / Mutfak Atıkları

 • Yumurta Kabuğu
 • Kabuklu Deniz Hayvanları
 • Sebzeler
 • Meyveler
 • Et ve Tavuk
 • Balık
 • Ekmek ve Diğer Tahıl Ürünleri
 • Poşet ve Demleme Çay
 • Kahve Posası
 • Salata ve Yemek Artıkları

Bahçe Atıkları

 • Çimen
 • Yapraklar
 • Budanmış Dal Parçaları

Diğer Organik Atıkları

 • Pis Su Arıtma Çamuru
 • Tarımsal Ürünler
 • Edustriyel Gıda Atıkları
 • Hayvansal Ürünler
 • Hayvan Pislikleri ve Yatakları

Hizmet Verdiğimiz Sektörler

Konut Alanları

Oteller ve
Yemek Sektörü

Eğitim Kurumları

Üretim Tesisleri

Ofis Alanları

Mimarlar ve
İnşaat Sektörü