Yemek atıkları birçok işletme için büyük bir sorundur. Bu atıkların yerinde kompostlaştırılması sayesinde hacimleri % 90 oranında azalır.

Yemek Atıklarının Kompostlaştırılması

Yemek atıları, bir çok işletme için büyük bir sorundur. Bu atıklarının çöp sahalarına gönderilmesi, birçok çevre sorununa yol açtığı gibi, değerli bir malzeme olan kıymetli toprağın da yok edilmesi anlamına gelir. Oysa, yemek atıklarının geri dönüştürülmesiyle hem çevre kirliliğini önlemek hem de toprağa bitkiler için gerekli besin elementlerinin geri vermek mümkündür.

Yemek atıklarının yerinde kompostlaştırılması sayesinde, bu atıkların hacimleri % 90 oranında azalır. Bu da çevre açısından çok önemli bir kazançtır. Ayrıca işletmeler yemek atıklarının yerinde komposataştırılması sayesinde, karbon ayak izlerinin küçültülmesi, atığın azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve kompostu yeşil alanlarında kullanabilmeleri gibi bir çok kazanım elde ederler.

Yemek Atıklarının Yönetimi

Endüstriyel mutfaklardan çıkan yemek atıkları büyük miktarlara ulaşmaktadır. Bu organik atıkların iyi yönetilmesi ve çevre kirliliğini önleyecek biçimde geri dönüştürülmesi, işletmelerin çevre sorunlarına yaklaşımlarının bir göstergesidir.

Bu konuda dünyada birçok işletme, yemek atıklarının hacimlerini azaltmak ve onları yerinde geri dönüştürerek, besin değeri yüksek kompostu toprağa geri vermek, karbon ayak izlerini küçültmek ve sıfır atık hedefine ulaşmak için çaba harcamaktadır.

Yeşil Alanlarda Kompost Kullanımı

İşletmeler, yemek atıklarının geri dönüştürülmesi sonucu elde ettikleri kompost malzemesini, olgunluğa eriştikten sonra yeşil alanlarında kullanabilirler. Eğer ürün toprak iyileştirici olarak kullanılacaksa 1/5 oranında tınlı toprak ile karıştırılmalıdır.

Ancak kompost içerisine belli oranlarda Azot, Fosfor, Potasyum (N,P,K) ilavesi ile üstün kalitede gübre elde etmek mümkündür. Elde edilen bu gübrenin tarım alanlarına yararı tüm yapay gübrelerden daha fazladır ve ham maddesinin doğal nitelik taşıması nedeni ile tarımsal alanlarda üretilen ürünlerde yapay tat sorunu ortadan kalkar.

Uygulama Alanları


  • Oteller
  • Catering Firmaları
  • Ofis Binaları
  • Eğitim Kurumları
  • Fabrikalar
  • Hapishaneler
  • Konut Alanları

Hizmet Verdiğimiz Sektörler

Konut Alanları

Oteller ve
Yemek Sektörü

Eğitim Kurumları

Üretim Tesisleri

Ofis Alanları

Mimarlar ve
İnşaat Sektörü


Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/vhosts/ecotec.com.tr/httpdocs/application/views/helpers/PageCategory.php on line 8